Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/07/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Văn kiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ si
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/07/2016
Số hiệu 3102/QĐ-BNN-HTQT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Cao Đức Phát
Số hiệu văn bản sao 136/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 03/08/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận UBND tỉnh; Các sở: NN&PTNN, Y Tế, GD&ĐT, KH&ĐT, TC; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In