Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 01/07/2016
Số hiệu 96/2016/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 147/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 25/08/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Trần Đình Thất
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; PVPNC; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy QS tỉnh; Các Sở: Công Thương, Văn hóa TT&DL, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Nhà in Bắc Kạn; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In