Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT ngày 17/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải về Quỹ bảo trì đường bộ
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Ngày ban hành 17/06/2016
Số hiệu 03/VBHN-BGTVT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Trương Quang Nghĩa
Số hiệu văn bản sao 106/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 12/07/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận PCT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: GTVT, TC, KH&ĐT; Văn phòng quỹ BTĐB tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In