Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 18/08/2016
Số hiệu 1640/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Vũ Đức Đam
Số hiệu văn bản sao 155/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 30/08/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Sở: LĐTBXH, KH&ĐT, TC, NV, GD&ĐT, TNMT; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In