Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 40-QĐ/BCĐTW (ĐA61) ngày 11/8/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông t
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/08/2016
Số hiệu 40-QĐ/BCĐTW (ĐA61)
Người ký Trưởng Ban Chỉ đạo - Trương Thị Mai
Số hiệu văn bản sao 162/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 07/09/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Hội Nông dân tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In