Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Báo cáo số 41-BC/BCĐTW (ĐA61) ngày 11/8/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 về Kết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, x
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/08/2016
Số hiệu 41-BC/BCĐTW (ĐA61)
Người ký PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC - Lại Xuân Môn
Số hiệu văn bản sao 163/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 07/09/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở Nội vụ; Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In