Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác Chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 18/08/2016
Số hiệu 132/2016/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Huỳnh Quang Hải
Số hiệu văn bản sao 174/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/09/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: KH&ĐT, VHTT&DL; PCVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In