Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo v
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 20/06/2016
Số hiệu 86/2016/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Văn Hiếu
Số hiệu văn bản sao 175/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/09/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Sở TN&MT; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PCVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In