Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Kế hoạch số 7608/KH-BNN-QLCL ngày 08/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thực hiện Chương trình phối hợp 90 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát an toàn thực phẩm 02 năm 2
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 08/09/2016
Số hiệu 7608/KH-BNN-QLCL
Người ký THỨ TRƯỞNG - Vũ Văn Tám
Số hiệu văn bản sao 188/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 10/10/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận TTUBND tỉnh (Bà Hoa); Các Sở: NN&PTNT, Y tế, Công Thương; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In