Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Cơ quan ban hành Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Loại văn bản Nghị quyết liên tịch
Ngày ban hành 07/10/2016
Số hiệu 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN
Người ký THỦ TƯỚNG CP - Nguyễn Xuân Phúc; CHỦ TỊCH UBTWMTTQVN - Nguyễn Thiện Nhân
Số hiệu văn bản sao 203/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 20/10/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Các Sở: LĐTBXH. NN&PTNT, XD, VHTTDL, Y tế, TN&MT, Tư pháp, Công an tỉnh, KH&ĐT, TC, Nội vụ; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In