Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/09/2016
Số hiệu 17/2016/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Quốc Khánh
Số hiệu văn bản sao 210/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 31/10/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Các Sở: KH&ĐT, TC, TNMT, NN&PTNT; Cổng TTĐT tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In