Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/10/2016
Số hiệu 317/QĐ-BCĐCTMTQG
Người ký TRƯỞNG BAN, PHÓ THỦ TƯỚNG - Vương Đình Huệ
Số hiệu văn bản sao 213/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 01/11/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các thành viên BCĐ tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng Điều phối tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In