Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/09/2016
Số hiệu 18/2016/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Quốc Khánh
Số hiệu văn bản sao 215/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 02/11/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thành phố; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In