Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/10/2016
Số hiệu 3925/QĐ-BNV
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Duy Thăng
Số hiệu văn bản sao 216/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 08/11/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In