Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năg, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 25/10/2016
Số hiệu 37/2016/TT-BYT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Nguyễn Thị Kim Tiến
Số hiệu văn bản sao 223/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 19/11/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Cổng TTĐT tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Chưa có tệp tin
Sign In