Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 25/10/2016
Số hiệu 158/2016/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Hữu Chí
Số hiệu văn bản sao 224/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 19/11/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh (Ô Chí); Các Sở: GTVT, TC; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In