Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 07/11/2016
Số hiệu 33/2016/TT-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Thị Phương Hoa
Số hiệu văn bản sao 237/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 07/12/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở Tài chính; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (Ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In