Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/11/2016
Số hiệu 306/2016/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Vũ Thị Mai
Số hiệu văn bản sao 254/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 22/12/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: CT, NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In