Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 21/01/2016
Số hiệu 18/2016/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Huỳnh Quang Hải
Số hiệu văn bản sao 43/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 17/02/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở: KHĐT, TNMT; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In