Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/02/2016
Số hiệu 01/2016/TT-BXD
Người ký THỨ TRƯỞNG - Phan Thị Mỹ Linh
Số hiệu văn bản sao 76/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 11/04/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở: XD, GTVT, CT, NN&PTNT, TTTT, TNMT; Ban QLDA ĐTXD tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In