Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/02/2016
Số hiệu 08/2016/TT-BQP
Người ký BỘ TRƯỞNG - Đại thướng Phùng Quang Thanh
Số hiệu văn bản sao 77/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 11/04/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In