Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 74/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015
Cơ quan ban hành Ủy ban Dân tộc
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/02/2016
Số hiệu 74/QĐ-UBDT
Người ký THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM - Sơn Phước Hoan
Số hiệu văn bản sao 80/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 11/04/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Ban Dân tộc, Sở KHCN, Sở Tài chính; KBNN tỉnh; UBND huyện Chợ Đồn
Tệp đính kèm Tải về
Sign In