Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 27/05/2016
Số hiệu 48/2016/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 118/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 15/06/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In