Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 05/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 05/05/2016
Số hiệu 75/TB-VPCP
Người ký PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP - Nguyễn Sỹ Hiệp
Số hiệu văn bản sao 260/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/12/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: TC, CT, KH&ĐT, TNMT, NN&PTNT; Cục thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In