Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 212/QĐ-BTC ngày 28/01/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2015
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/01/2016
Số hiệu 212/QĐ-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trương Chí Trung
Số hiệu văn bản sao 266/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/12/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In