Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Văn bản sao y số 26/SY-VPQH ngày 25/4/2016 của Văn phòng Quốc hội về Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia
Cơ quan ban hành Văn phòng Quốc hội
Loại văn bản Văn bản sao y
Ngày ban hành 25/04/2016
Số hiệu 26/SY-VPQH
Người ký CHỦ NHIỆM VPQH - Nguyễn Hạnh Phúc
Số hiệu văn bản sao 268/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/12/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: TNMT, CT, KH&ĐT, NN&PTNT, TC, XD, GD&ĐT, VHTT&DL, Y tế, NV; Thanh tra tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP (Đ/c Tuấn, Thất)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In