Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Văn bản sao y số 27/SY-VPQH ngày 25/4/2016 của Văn phòng Quốc hội Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Quốc hội
Loại văn bản Văn bản sao y
Ngày ban hành 25/04/2016
Số hiệu 27/SY-VPQH
Người ký CHỦ NHIỆM VPQH - Nguyễn Hạnh Phúc
Số hiệu văn bản sao 269/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/12/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
Tệp đính kèm Tải về
Sign In