Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 2484/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hành hóa quốc tế
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/12/2016
Số hiệu 2484/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Vương Đình Huệ
Số hiệu văn bản sao 270/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/12/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở: Công Thương, Tài chính
Tệp đính kèm Tải về
Sign In