Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/05/2016
Số hiệu 914/QĐ-TTg
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 275/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/12/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận TT UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC; LĐVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In