Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/02/2016
Số hiệu 316/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Vũ Đức Đam
Số hiệu văn bản sao 286/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/12/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Sở: TC, Y tế, KHĐT, NV
Tệp đính kèm Tải về
Sign In