Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/04/2016
Số hiệu 650/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Vũ Đức Đam
Số hiệu văn bản sao 288/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/12/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In