Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giá
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/12/2016
Số hiệu 2469/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Vũ Đức Đam
Số hiệu văn bản sao 06/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 04/01/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In