Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 06/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/12/2016
Số hiệu 319/BC-UBND
Người ký CHỦ TỊCH - Vũ Hồng Bắc
Số hiệu văn bản sao 08/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 10/01/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In