Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/12/2016
Số hiệu 27/2016/TT-BXD
Người ký THỨ TRƯỞNG - Đỗ Đức Duy
Số hiệu văn bản sao 09/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 11/01/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: TN&MT, TC, KH&ĐT; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In