Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Công văn số 10974/BNN-KH ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo phân bổ mức vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 đối với các chương trình, dự án Ô do Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/12/2016
Số hiệu 10974/BNN-KH
Người ký THỨ TRƯỞNG - Hoàng Văn Thắng
Số hiệu văn bản sao 21/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 19/01/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In