Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/12/2016
Số hiệu 28/2016/TT-BXD
Người ký THỨ TRƯỞNG - Đỗ Đức Duy
Số hiệu văn bản sao 28/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/01/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: GD&ĐT, NV; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In