Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1406/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/12/2016
Số hiệu 1406/QĐ-BXD
Người ký THỨ TRƯỞNG - Đỗ Đức Duy
Số hiệu văn bản sao 29/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 23/01/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: XD, GTVT, NN&PTNT, CT; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; Ban QL các KCN; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In