Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Công văn số 31/2017/EVN ngày 10/01/2017 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi nhốt gấu tại địa phương
Cơ quan ban hành Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 10/01/2017
Số hiệu 31/2017/EVN
Người ký PHÓ GIÁM ĐỐC - Bùi Thị Hà
Số hiệu văn bản sao 31/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 24/01/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Sở NN&PTNT; Sở Công Thương; Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In