Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 10/02/2017
Số hiệu 13/2017/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 54/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/02/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động-TB&XH; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In