Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
Cơ quan ban hành 29/11/2016
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 29/11/2016
Số hiệu 159/2016/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 57/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 22/02/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Trần Đình Thất
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; CVP, PCVPNC; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In