Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/10/2016
Số hiệu 19/2016/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Văn Tùng
Số hiệu văn bản sao 63/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/02/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các Sở: Khoc học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In