Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cẩu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 13/02/2017
Số hiệu 03/2017/TT-BNNPTNT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Vũ Văn Tám
Số hiệu văn bản sao 73/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 08/03/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Các Sở: NN&PTNT, Y tế; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In