Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 15/02/2017
Số hiệu 39/TB-BXD
Người ký CHÁNH VĂN PHÒNG BXD - Nguyễn Việt Hùng
Số hiệu văn bản sao 74/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 08/03/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các Sở: KH&ĐT, TC; Ban QLDA ĐTXD tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In