Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 669/QĐ-BNV ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/02/2017
Số hiệu 669/QĐ-BNV
Người ký BỘ TRƯỞNG - Lê Vĩnh Tân
Số hiệu văn bản sao 76/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 08/03/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Trần Đình Thất
Nơi nhận Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In