Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 15/03/2017
Số hiệu 27/2017/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 89/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/03/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; UBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In