Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động k
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/03/2017
Số hiệu 376/QĐ-LĐTBXH
Người ký THỨ TRƯỞNG - Doãn Mậu Diệp
Số hiệu văn bản sao 94/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 11/04/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Trần Đình Thất
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; PCVPPC
Tệp đính kèm Tải về
Sign In