Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/01/2017
Số hiệu 01/2017/TT-BKHCN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Văn Tùng
Số hiệu văn bản sao 98/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 12/04/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Cổng TTĐT tỉnh; CVP, PVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In