Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/03/2017
Số hiệu 1050/QĐ-BNN-TCLN
Người ký THỨ TRƯỞNG - Hà Công Tuấn
Số hiệu văn bản sao 102/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 24/04/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Trần Đình Thất
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; PCVPPC
Tệp đính kèm Tải về
Sign In