Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 673/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30 tháng 01 năm 2017
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/03/2017
Số hiệu 673/QĐ-BTNMT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Trần Hồng Hà
Số hiệu văn bản sao 104/SY-UBND
Hình thức sao 102/SY-UBND
Ngày sao 24/04/2017
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Trần Đình Thất
Nơi nhận Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In