Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1078/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/03/2017
Số hiệu 1078/QĐ-BNN-KH
Người ký THỨ TRƯỞNG - Hoàng Văn Thắng
Số hiệu văn bản sao 117/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 11/05/2017
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh (Bà Hoa); Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT; UBND thành phố Bắc Kạn; CVP, PVP (Ô.Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In